Tarina

Tapahtuma seuraa vuosia kestänyttä TSTOS Parolasta alkanutta juonellista tarinaa, jonka keskiössä kaikki osapuolet toimivat. Jos olet uusi pelisarjalle, niin käy tutustumassa aiempiin TSTOS-sarjan tarinoihin.

TSTOS

2022

spacer

Pohjois-Suomessa kaksi kilpailevaa energia-alan yritystä yrittävät etsiä ja vallata kaivosesiintymiä.Sewell Miningin kaivostoimintaa käynnistettiin vuonna 2016

Maailmalla pitkään jatkuneet levottomuudet ja energia- ja mineraalipula on ajanut kansainvälisiä toimijoita sisällissodasta toipuvan Suomen runsaille energia-apajille. Eritoten Keski-Suomi / Pirkanmaa on ollut lukuisten yritysten kiinnostuksen kohteena, siellä tunnettujen jalometalliesiintymien vuoksi.

Hölböcorp laukaisi vuoden 2021 aikana Padasjoella satelliitin, jonka avulla yritys myi jalo- ja muista metalleista saatua maantieteellistä dataa muun muassa Sewell Miningille. Myydystä datasta Sewell Mining sai itsevarmuutta siirtää liiketoimintaansa Juupajoelle, missä valtaosan kaivosesiintymistä tiedettiin olevan.

Samaan aikaan Keski-Suomeen oli asettunut uusi vast'ikään perustettu yritys nimeltä Polaris energy. Polaris Energyn taustalla tiedetään olevan Eerp Saarp -niminen liikemies, jonka toimia on tutkittu useiden maiden viranomaisten toimesta.


Kaivokset joutuivat usein ilkivallan kohteeksi.

Tapahtumat sijoittuvat mäkiselle kaivosalueelle. Kaivosalueesta saadun metalliesiintymäkartan perusteella tiedetään, että alueella on useita arvometalliesiintymiä. Esiintyminen tarkat sijainnit eivät ole kuitenkaan tiedossa, ja molempien yritysten lukuun toimivat turvallisuusjoukot yrittävät etsiä esiintymiä. Esiintymän löytyessä kaivos on määrä vallata ja tuottaa osapuolelle arvokkaita metalleja ja mineraaleja, joita kulloisestakin kaivoksesta löytyy. Kaivosten valtaaminen ei kuitenkaan ole täysin mutkaton prosessi ja se vaatii erityisosaamista, jota vain harvalla on.

Siviilit ovat jääneet Juupavaaran alueelle, joskin alueen asuntokanta on kärsinyt sisällissodassa raskaasti, jonka vuoksi siviilien yhteinen päämäärä on poistua alueelta talven tuloon mennessä. Osa siviiliväestöstä on joutunut kaivosyritysten taisteluiden keskiöön, sillä heillä on aikaisempaa kokemusta kaivostoiminnasta, jonka yritykset näkevät arvokkaana tietona valtauksien teossa.